lördag 1 april 2017

Anmälningarna om dödligt våld minskade 2016 visar statistik från Brottsförebyggande rådet över antalet anmälda brott

DN.SE:
Antalet fall av dödligt våld minskar i Sverige. Det visar Brottsförebyggande rådets statistik över antalet anmälda brott för 2016. Största ökningen var bedrägerier och brott mot person, som sexuellt ofredande, misshandel och olaga hot. Även misshandel mot barn ökar stort.